www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Faculty of Sciences >

Chemistry : [1588]

Community home page

 
 
or browse 

Collections in this community

Recent Submissions

Watergebaseerde synthese van metaaloxide nancomposieten

Studie van de invloed van syntheseparameters op de microstructuur van TIO2 lagen voor fotovoltaïsche toepassingen

Watergebaseerde bereiding van nanogestructureerde metaaloxide elektrodematerialen (RuO2, SrRuO3,(La1-xSrx)CoO3)

Studie van de waterige oplossing-gel methode voor de bereiding van ferro-elektrische SrBi2Ta2O9 en SrBi2Nb2O9 poeders en dunne lagen

Sol-gelbereiding en karakterisering van de supergeleider YBa2Cu4O8 en invloed van substitutie van Y door Ca, Ba door Sr en Cu door Co of Ni

 

Community RSS Feeds